POLITICA DE PRIVACITAT HECO

INDUSTRIES CONESA S.L. a través de la seva web HECO.ES sol·licita al usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per el usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de dades, titularitat de INDUSTRIES CONESA S.L. Aquest serà processat amb el fi de prestar els serveis sol·licitats per el usuari. El usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personal subministrades, necessàries per la prestació dels serveis pactats. La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat de INDUSTRIES CONESA S.L., que assumeix les mides tècniques, organitzativa i de seguretat que garantissin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb ho establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i a més de la legislació aplicable. INDUSTRIES CONESA S.L. a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per el usuari de manera interna per donar a conèixer al usuari ofertes i promocions que es considerin de interès per a ell. El usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al que pertanyen INDUSTRIES CONESA S.L., així com a altres amb l’objectiu final d’acords de col·laboració amb la única finalitat de una millor prestació de servei, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre la protecció de dades de caràcter personal. INDUSTRIES CONESA S.L. a través de la seva web utilitzarà cookies quan l’usuari navegui dintre de HECO.ES. les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen referencies que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible reconèixer als usuaris registrats desprès que s’hagin registrat per primera vegada, sense que tinguin que registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per a ells. L’usuari té la opció de no permetre la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el programa del navegador. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i , en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades en la web HECO.ES, mitjançant la comunicació escrita dirigida a INDUSTRIES CONESA S.L., Ctra. Nacional II, KM 4,3 Figueres (Girona) o bé a través de l’enviament de un correu electrònic  a l’adreça info@heco.es